ใบรับรอง


ตั้งแต่ปี 2550 ในการเสนอราคาให้อิมพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันหลักและตระหนักถึงกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

ในเดือนกันยายน 2010 บริษัทได้รับชื่อขององค์กรสาธิตสิทธิบัตรของมณฑลเจ้อเจียง ในเดือนกันยายน 2559 ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรระดับ A ของมณฑลเจ้อเจียงที่ปฏิบัติตามสัญญาใบรับรอง CS
ใบรับรอง CE
เอสจีเอ
เอสจีเอ
ไอเอทีเอฟ
ใบประกาศศุลกากร